Freelance Jobs

আর্টিকেল কপিস্কেপ চেক

User Rating:  / 1
PoorBest 

একটি আর্টিকেল লেখার পর তা যদি কপিস্কেপ ফ্রী না হয় তাহলে তো আর্টিকেল লেখার কোনো মূল্যই থাকল না। কারণ একটি আর্টিকেল কপিস্কেপ না হওয়া মানে আর্টিকেলটি অন্য কোথাও থেকে কপি করা। কপিস্কেপ চেক করার অর্থ এই যে আর্টিকেলটি ১০০% ইউনিক কিনা, যদি কপিস্কেপ ফ্রী হয় তাহলে তো ১০০% ইউনিক আর যদি না হয় তাহলে তো সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে যার জন্য বায়ার কোনো প্রকার বিল দিবে না। তাই আমাদের প্রতেকের উচিৎ একটি আর্টিকেল লেখার পর তা কপিস্কেপ চেক করে বায়ারকে প্রদান করা। যেখান থেকে আর্টিকেল কপিস্কেপ চেক করতে পারবেনঃ

Free seminar's Students

 1. Arup Kumar Roy
 2. Shekh Shahidur Rahman
 3. Rupok
 4. Pervez Rahman
 5. Kazi Shompa
 6. Ronjon kayes Prince
 7. Manik
 8. Sujon Ali
 9. Sumon Ali
 10. Hasanul Banna
 11. Toushikur Rahman
 12. Istiak ahmed
 13. Rabaka Akter
 14. Imran
 15. Shihab
 16. Rayhan Kobir
 17. Abu Motaleb
 18. Minhazul Islam
 19. Masud Rana
 20. Musa Auntor
 21. Bulbul Ahmed
 22. Rohomot Ullah
 23. Liza Moni Chowdhury
 24. Biplob Shill
 25. Taher
 26. Nasir Hossain
 27. Nashirul Alam
 28. Fazle Rabbi
 29. Md Nasirul Islam
 30. Roni Roy
 31. Doyel Kumar Roy
 32. Md. Nasirul Islam
 33. Ferdous Neeger
 34. Md Abu Bakar Siddik
 35. Md Yanur Hossen Sajib
 36. Md Hasibul Alam
 37. Padma Polash Mondal
 38. Ratan Kumar Roy
 39. A K M Musa Auntor
 40. Md Rezaul Karim Sumon
 41. Md Ariful Islam
 42. S M Golam Rabbany
 43. Md Sayem
 44. Md Nur Islam Masud
 45. Md Emdadul Islam
 46. Md Mazharul Islam
 47. Moyed Al Mamun Chwdhury
 48. Khandaker Sharmin akter
 49. Nirendra Nath Roy Chowdhury
 50. Morshed Al-amin
 51. Md Rezaul Karim Sumon
 52. Jony Hembron
 53. Kamola Kanta Roy
 54. Md Fahim Shah
 55. Nur Amanullah Shohag
 56. Md Hafizur Rahman
 57. Ovoy Kumar Bosak
 58. Istiak Ahmed
 59. Champak Kumar Roy
 60. Md Motiur Rahman Riat
 61. Md Atiqul Islam
 62. Samir Reza
 63. Md Mazidul Islam
 64. Md Sohel Rana
 65. Md Shah Alam
 66. Md Mostakin Hossain
 67. Md Essan Ali Shekh
 68. Kazi Sabukta Chowdhury
 69. Md Julfikar Ali
 70. Sakib Mahmud
 71. Parimal Chandra Roy
 72. Md Abdur Razzak
 73. Md Arif Akram
 74. Md Mokbul Hosan
 75. Most Rabaka Akter